Chci
bydlet v
Čelákovicích
burger

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti EL3 Consulting s.r.o., IČ: 06705847, se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, (dále jen “EL3 Consulting“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti EL3 Consulting:

EL3 Consulting s.r.o.
Politických vězňů 912/10, Nové Město
110 00 Praha 1
e-mail: info@el3consulting.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb Správce, zejména prodejci,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.